Deel deze pagina

Het 25-jarig Jubileum werd gevierd in de Muiderkerk op 10 juni j.l. Het was een groot succes voor een volle zaal. Zie ook de foto's in de betreffende sectie.


Onze leden variëren in leeftijd tussen plm. 60 en 93(!) jaar.

Een gezellige club dames en ook zeven heren, waar we                                                          natuurlijk heel blij mee zijn.                                                                                                    Voorafgaand aan de repetities doen we wat oefeningen en

werken we aan ademhalingstechniek.

In de pauze van de repetities drinken we gezamenlijk koffie en                                            kunnen we even ontspannen en nieuwtjes uitwisselen met elkaar.


Catharina Bonsel heeft al meer dan 30 jaar ervaring als dirigente en zij is al vanaf het begin in 1998 aan het koor verbonden. Catharina leidt verschillende prijswinnende koren in en rond Amsterdam.

Het Flevokoor, zoals het in het begin heette, is in 1998 opgericht. Dit was na de grote renovatie van het Flevohuis en de meeste leden toen waren ook bewoners van de Flevoflats (die zich boven het Flevohuis en het huidige dienstencentrum Flevopoort bevinden). In 2008 maakte het koor zich los van het Flevohuis en ging zelfstandig verder als Stichting Zeeburg Zingt. In de loop der jaren zijn er veel nieuwe leden uit andere delen van Amsterdam-Oost bij het koor gekomen en sinds kort dus ook vooral uit Diemen.

Sinds september 2022  begeleidt Dineke Klinkenberg ons op de piano. Zij heeft al eens eerder acte de présance gegeven als invalster. 

Dineke heeft levenslange ervaring als kamermusicus en als koordirigent/begeleider.

Zij is een oude bekende van Catharina met wie zij al veel heeft samengewerkt. 

Het bestuur bestaat uit:
Marijke van Dalen, voorzitter.
Tineke Nieuwboer, secretaris/penningmeester.
Aleida Kiers, publiciteit