Eindelijk was het zover. Na twee zomers met ontmoetingen in de buitenlucht ging ons vitale koor begin oktober 2021 weer repeteren voor een mooi kerstconcert. Wij startten met bijna alle leden plus 4 nieuwe leden. Het mooie programma begon al vorm te krijgen toen wij eind november toch moesten besluiten om weer te stoppen en de uivoering af te blazen. Een opgedrongen winterslaap viel ons ten deel.

 

Maar sinds maart 2022 kunnen we weer repeteren in Kindervreugd voor het zomerconcert waarvan nu ook de definitieve datum bekend is. Zie hieronder.

 

Zomerconcert Seniorenkoor Zeeburg Zingt

 Op 26 juni a.s. is het eindelijk zo ver dat ons 30-koppige koor na tweeëneenhalf jaar weer een uitvoering kan geven. Het wordt een mooi en veelzijdig programma met water als thema.             

Te horen zijn klassieke liederen van bijvoorbeeld Schubert en Mozart, maar ook romantische wereldliederen over beekjes, rivieren, zeeën, oceanen, watervallen, storm, regen en zelfs tranen. Uiteraard komen ook enkele bekende ballades uit het Nederlandse repertoire aan bod, die naar hartelust kunnen worden meegezongen. Wij kijken er enorm naar uit om weer voor een volle zaal in het vertrouwde Kindervreugd onze stemmen te laten klinken onder leiding van onze dirigente Catharina Bonsel en met de piano begeleiding van Josée de Koning.