Onze leden variëren in leeftijd tussen plm. 60 en 95(!) jaar. Een gezellige club dames en ook vijf heren, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Voorafgaand aan de repetities doen we een warming up en werken aan ademhalingstechniek. In de pauze van de repetities worden we door een vrijwilliger van Kindervreugd verwend met heerlijke koffie en kunnen we even lekker ontspannen en nieuwtjes uitwisselen met elkaar.

 • Catharina Bonsel heeft al meer dan 25 jaar ervaring als dirigente en zij is al vanaf het begin in 1998 aan het koor verbonden. Catharina leidt verschillende prijswinnende koren in en rond Amsterdam.

  Het koor is in 1998 opgericht door ons inmiddels 100-jarige ex-koorlid Lijs Sternheim. Zij werd hierbij indertijd ondersteund door het Flevohuis en de meeste leden toen waren ook bewoners van de Flevoflats (die zich boven het Flevohuis en het huidige dienstencentrum Flevopoort bevinden). Sinds 2008 is het Flevokoor, zoals het tot dan toe heette, omgezet in de Stichting Zeeburg Zingt en is het koor onafhankelijk geworden van het Flevohuis. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe leden uit andere delen van Amsterdam-Oost bij het koor gekomen.

 • Sinds 2012 is Josée de Koning onze vaste begeleidster. Ook begeleidt zij de solopartijen en speelt incidenteel zelf een solo.


  Het bestuur bestaat uit:
  Marijke van Dalen, voorzitter.
  Diny Teekman, secretaris.
  Tineke Nieuwboer, penningmeester.
  Aleida Kiers, publiciteit